DEAS Asset Management har på uppdrag av Nordea Liv & Pension Sverige förvärvat kontorsfastigheten Solna Hilton 6 i Frösunda av Länsförsäkringar Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm har både ägt och själva nyttjat fastigheten Hilton 6 men avser att flytta till nytt läge. Byggnaden omfattar 5 300 kvadratmeter kontorsyta och uppfördes år 2000.

Foto: Lars Nybom

Nordea Liv & Pensions rådgivare har varit Setterwalls, KPMG och WSP. Rådgivare för Länsförsäkringar Stockholm har varit Cushman & Wakefield, Cederquists och PwC.

Vi är mycket glada att kunna medverka till denna transaktion. Fastigheten passar väl in i portföljen och vi ser fram emot arbetet med att hitta nya hyresgäster till denna fina fastighet. Vi har även för avsikt att miljöcertifiera byggnaden

säger Karin Barkvall, Fund Manager DEAS Asset Management.

Published 15. December 2021

Contact

Karin Barkvall

Fund Manager
Contact me

DEAS Asset Management

Follow us for
transactions, market insights and news within real estate investments.

Follow us